ไม่พบผลการค้นหา
รัฐประกาศสิทธิมนุษยชน เป็นวาระแห่งชาติ สะท้อนภาพใช้ 'ความดี' พิพากษา 'สิทธิมนุษยชน'

อธึกกิต แสวงสุข หรือ ใบตองแห้งให้ความเห็นในรายการใบตองแห้ง Onair ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง 'สิทธิมนุษยชนในสังคมคลั่งความดี' วิเคราะห์ประเด็นที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบและประกาศให้ใช้สิทธิมนุษยชน เป็นวาระแห่งชาติ ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยใบตองแห้ง มองว่ากระแสสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เป็นปัญหาทับถมมาหลายสิบปี ไม่ว่าจะเป็นกรณี โจ ด่านช้าง ,ฆ่าตัดตอน ,คดีตากใบ ซึ่งกระแสคนที่ต่อต้านกรณีที่ยกตัวอย่างมา ขณะนี้กลับเห็นดีเห็นงามกลับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และใช้ถ้อยคำรุนแรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งทัศนคติเช่นนี้เป็นรากฝังลึกในสังคมไทยมาโดยตลอด 

ซึ่งในปัจจุบันการประณามกันผ่านโลกออนไลน์ ใบตองแห้งเห็นว่าคณะ 'ลูกขุนออนไลน์' ที่ทำหน้าที่ตัดสินคดีผ่านโซเชียลมีเดียเกิดจากการฝังค่าทัศนคติ ที่สังคมไทยมีความสุดโต่งในการตัดสินความดีหรือความเลว ขณะเดียวกันยังมีการยั่วยุให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจโดยการกดดันจากโลกออนไลน์ ทำให้สะท้อนให้เห็นภาพระดับสิทธิมนุษยชนในสังคมชัดขึ้น