ไม่พบผลการค้นหา
กระทรวงพาณิชย์ ติดตามสถานการณ์สินค้าช่วงเทศกาลอาหารเจอย่างใกล้ชิด ป้องกันผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่าย ขณะพบภาพรวมราคาวัตถุดิบ-ผักสดปีนี้ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และมีผักสดบางรายการปรับราคาลดลง

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลกินเจ ระหว่างวันที่ 9 - 17 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคผัก ผลไม้ และวัตถุดิบต่างๆ ที่เป็นอาหารเจจำนวนมาก กระทรวงพาณิชย์จึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายวัตถุดิบ หรือปรับขึ้นราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จประเภทเจ และเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย สร้างความเป็นธรรมในการประกอบการค้า 

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบภาวะราคาวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารเจและอาหารเจปรุงสำเร็จ ก่อนช่วงเทศกาล เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา บริเวณตลาดกรมภูธเรศ เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดมิ่งขวัญบ้านนา เขตพญาไท ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน ตลาดศิริชัย เขตบางบอน ตลาดสายเนตร เขตคันนายาว พบว่า ภาพรวมราคาวัตถุดิบทรงตัวโดยราคาจำหน่ายในปีนี้เท่ากับปีที่แล้ว เว้นแต่บางชนิด เช่น แป้งสาลี ราคาจำหน่ายสูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย โดยผักสดที่นำไปใช้ปรุงอาหารเจในช่วงนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในภาพรวมราคาทรงตัวและมีผักสดบางรายการมีการปรับราคาลดลง เช่น ผักคะน้า ราคา 18 - 40 บาท/กก. ผักบุ้งจีน ราคา 15 - 30 บาท/กก. ผักกาดขาว ราคา 15 - 30 บาท/กก. เป็นต้น

สำหรับผลไม้ ส่วนใหญ่มีราคาทรงตัวและไม่สูงกว่าปีที่แล้ว และอาหารเจปรุงสำเร็จ ในภาพรวมราคาแตกต่างกันตามพื้นที่ที่มีการจำหน่าย เช่น อาหารเจปรุงสำเร็จในบริเวณเยาวราช ส่วนใหญ่จะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีราคาต้นทุนจึงสูงกว่าร้านจำหน่ายทั่วไป ราคาจำหน่ายปลีกอาหารปรุงสำเร็จเจที่เยาวราช อยู่ระหว่างที่ 40 - 60 บาท/จาน,ถุง เช่น ผัดหมี่เจ ราคา 50 บาท/จาน เย็นตาโฟเจ ราคา 40 - 50 บาท/ชาม ข้าวราดแกงเจ 1 อย่าง ราคา 40 บาท/จาน ข้าวราดแกงเจ 2 อย่าง ราคา 50 - 60 บาท/จาน เป็นต้น 

S__277479435.jpg

ส่วนตลาดทั่วไป เช่น ตลาดศิริชัย เขตบางบอน และตลาดสายเนตร เขตคันนายาว ราคาจำหน่ายปลีกอาหารปรุงสำเร็จเจ เช่น ข้าวราดแกง 1 อย่าง ราคา 30 บาท/จาน ข้าวราดแกง 2 อย่าง ราคา 35 บาท/จาน ผัดหมี่เจ ราคา 30 บาท/จาน เย็นตาโฟเจ ราคา 40 บาท/ชาม แกงส้ม ราคา 30 - 35 บาท/ถุง พะโล้ ราคา 30 - 35 บาท/ถุง ผัดโปรตีนเกษตร ราคา 30 บาท/ถุง เป็นต้น ดังนั้น ในภาพรวมปริมาณการจำหน่ายเป็นปกติใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจุบันวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารเจมีการวางจำหน่ายตามแหล่งการค้าทั่วไปและห้างสรรพสินค้า 

S__277479436.jpg

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้ประชาชนผู้บริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ จึงได้มอบหมายกรมการค้าภายในจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ จำนวน 9 สาย และให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดออกตรวจสอบให้มีการปิดป้ายราคาจำหน่ายปลีกวัตถุดิบที่ใช้ประกอบการทำอาหารเจ อาหารปรุงสำเร็จประเภทเจ และตรวจสอบเครื่องชั่งตามตลาดสดอย่างเข้มงวด กรณีที่พบการกระทำความผิดให้ดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด หากไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือจำหน่ายในราคาสูงเกินสมควร อาจมีความผิดตามมาตรา 29 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า หรือพบเห็นการฉวยโอกาส สามารถแจ้งสายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :