ไม่พบผลการค้นหา
'ประวิตร' เปิดงาน Powering Digital Thailand 2021 เผยไทยเป็นประเทศเเรกในอาเซียนที่ใช้เทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ ส่วน 'ณัฏฐพล' ฟุ้งจะใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีประวัติศาสตร์การศึกษาไทย เพื่อการลงทุนที่สนองความต้องการของตลาด ด้าน 'หัวเว่ย' หนุนไทยเป็นดิจิทัลฮับแห่งอาเซียน ชี้เทคโนโลยี CLOUD,AI และนวัตกรรมเครือข่ายผลักดันเศรษฐกิจปี 2564

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2563 ที่ห้างสรรพสินค้า Centara Grand at CentralWorld มีการจัดงาน POWERING DIGITAL THAILAND 2021 : HUAWEI CLOUD & CONNECT" ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีของ "หัวเว่ย" จัดตั้งแต่วันที่ 12 -​ 14 พ.ย.นี้ ซึ่งบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงานครั้งนี้ด้วย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน POWERING DIGITAL THAILAND 2021 : HUAWEI CLOUD & CONNECT" ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีของ 'หัวเว่ย' จัดตั้งแต่วันที่ 12 -​ 14 พ.ย.นี้ ซึ่งบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงานครั้งนี้ โดยมีณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ปาฐกถาพิเศษในงานด้วย

ประวิตร พุทธิพงษ์ สุชาติ หัวเว่ย ไอที มือถือ

พล.อ.ประวิตร เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศในทุกมิติ และไทยพัฒนายุค 4.0 ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆผลักดัน เป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ ขณะนี้ครอบคลุมพื้นที่ EEC เกือบทั้งหมดแล้ว โดยเฉพาะระบบ CLOUD และ AI เป็นโครงการขับเคลื่อนไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลในภูมิภาค และเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนแผนแม่บท ตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลของรัฐบาล ภายใต้การร่วมมือของรัฐและเอกชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อด้านธุรกิจ, การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้ประเทศไทยในระยะยาว

ประวิตร หัวเว่ย BangkokPost

ณัฏฐพล ให้สัมภาษณ์ว่า Digital Technology จำเป็นในการพัฒนาและวางพื้นฐานอนาคตประเทศ กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่เตรียมบุคลากรเตรียมคนให้มีความคุ้นเคยในการใช้เทคโนโลยีและใช้สื่ออย่างสร้างสรร รู้จักคิดวิเคราะห์และขณะเดียวกันต้องรู้จักสังเคราะห์ องค์ความรู้และข้อมูลที่เรียนมาจากครูหรือรับรู้มาจาก Social Media ดังนั้น แนวทางการเรียนจะเปลี่ยนไป เพราะทางกระทรวงฯ ตั้งใจจะใช้ Digital Technology ปรับเปลี่ยนและพลิกประวัติศาสตร์ของการศึกษา ซึ่งหมายถึงการลงทุนในอนาคต จะเป็นการลงทุนที่มีการวางแผน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ส่วน พุทธิพงษ์ กล่าวว่า วันนี้ต้องการที่จะผลักดันระบบ 5G ซึ่งไทยเป็นประเทศแรกๆที่ประมูลและใช้ 5G ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการที่ไทยแก้ปัญหาโควิดได้เร็ว และใช้เครือข่าย 5G ได้เร็ว เป็นโอกาสพัฒนาและดึงดูดการลงทุน ซึ่งข้อมูลที่รวดเร็วแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่ง ไทยจำเป็นต้องพัฒนาเรื่องข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งไทยมีพื้นฐาน และplatform ที่ดี ก็มีโอกาสพัฒนาได้เร็วกว่าประเทศอื่นๆ

พุทธิพงษ์
  • พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับงานครั้งนี้ มีการจัดแสดงเทคโนโลยีล่าสุดของคลาวด์ และ AI ที่สามารถช่วยธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยี 5Gทั้ง Hands-on Lab เกี่ยวกับปฏิบัติการของ HUAWEI CLOUD แบบ real-time มีผู้เชียวชาญจากหัวเว่ยและประสบการณ์จากพันธมิตรและลูกค้าต่างๆ ที่ใช้บริการ HUAWEI CLOUD มานำเสนอประสบการณ์และมีการประกวดผู้ที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ จากปฏิบัติการของ HUAWEI CLOUD ด้วย

มีบริษัทพันธมิตรของ 'หัวเว่ย' มาร่วมจัดแสดงบูธผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้ HUAWEI CLOUD โดยจําลองสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน อย่างการใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-wallet ชำระเงินร้านสะดวกซื้อ

โดยวันที่ 14 พ.ย. จะมีการเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันใน HUAWEI CLOUD Developer Contest สำหรับนักพัฒนาเพื่อแสดงความสามารถของ HUAWEI CLOUD และบริการต่างๆผ่านการสร้างแอปพลิเคชันและโซลูชัน มีรางวัลให้ผู้ชนะและสำหรับนักศึกษาจะมีโอกาสได้เข้าร่วมฝึกงานกับ HUAWEI CLOUD THAILAND อีกด้วย

ประวิตร พุทธิพงษ์ หัวเว่ย


หัวเว่ย หนุนไทยเป็นดิจิทัลฮับแห่งอาเซียน

อาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของหัวเว่ยในระหว่างการกล่าวเปิดงานว่า 'หัวเว่ย' ในฐานะองค์กรด้านเทคโนโลยีที่อยู่กับประเทศไทยมานานกว่า 21 ปี ได้มองเห็นศักยภาพของประเทศไทยที่ค่อนข้างได้เปรียบกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาค เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการนำเทคโนโลยี CLOUD, AI และ 5G มาประยุกต์เป็นอันดับต้นๆ ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัล จึงต้องการสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถยกระดับขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล (Digital Hub) ของอาเซียน

ทั้งนี้ หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย มั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยสำหรับการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลเป็นประเทศแรกในอาเซียน และเพื่อทำให้วิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นจริง ทางหัวเว่ยจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้เกิดความเป็นเลิศใน 4 ด้านหลัก และจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจดิจดิทัลมีสัดส่วนใน GDP ของประเทศไทยมากถึง 30% ภายใน พ.ศ. 2573

วรชัย พิจรณ์จิตร รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศว่า "ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงการฟื้นฟูเศรษฐกิอันเนื่อมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ทั้งนี้ เทคโนโลยีของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยิ่ ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกจากประเทศจีนจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของประเทศในระยะยาว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี Cloud, Al และ 5G จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ การสร้างเสริมศักยภาพของประเทศในทุกด้าน ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและการศึกษา โดยจะเป็นปัจจัยช่วยให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในทุกมิติในเวทีโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง