ไม่พบผลการค้นหา
'สมคิด' ส.ส.อุบลฯ เพื่อไทย ชี้สูตรคำนวณหารด้วย 500 ส่อทำให้พรรคเพื่อไทยไม่ได้เสียง ส.ส.บัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียว ซ้ำรอยปี 62 เปิดทางให้มีการคำนวณโดยนำจำนวน ส.ส.เขต 400 คนมาคิดรวม ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วย เผยกระบวนการจากนี้ต้องรอให้ศาล รธน.และองค์กรอิสระท้วงตีคืนรัฐสภาแก้ไขใหม่

วันที่ 7 ม.ค. 2565 สมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ระบุผ่าน 'วอยซ์' ถึงผลการลงมติของที่ประชุมรัฐสภาที่เห็นด้วยกับสูตรคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ หารด้วย 500 ของ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ ว่า มติ 160 เสียงที่เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญ เสียงข้างมากที่เสนอให้ใช้สูตรหารด้วย 100 มีเพียงพรรคเพื่อไทย ส.ว.สายอิสระ บางคน พรรคประชาธิปัตย์ บางส่วน ส่วนพรรคก้าวไกลไม่ได้ลงมติเห็นด้วยกับ กมธ.เสียงข้างมาก แต่ผลที่ออกมาไม่ว่าจะโหวตอย่างไรสูตรหารด้วย 100 ก็แพ้อยู่ดี

สมคิด กล่าวว่า การใช้สูตรหารด้วย 500 ของ นพ.ระวี เป็นระบบแบบจัดสรรปันส่วนผสม ซึ่งเหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2562 แตกต่างตรงนี้การเลือกตั้งครั้งใหม่จะใช้บัตรเลือกตั้งแบบ 2 ใบ การคำนวณของสูตรที่หารด้วย 500 คือ นำคะแนนบัญชีทุกพรรครวมกันทั่วประเทศได้เท่าไรแล้วก็หารด้วย 500

"สมมติคะแนนทุกพรรครวมกันได้ 35 ล้านเสียงก็ให้มาหารด้วย 500 ก็จะได้ 70,000 คะแนน จากนั้นให้นำ 70,000 ไปหารด้วยคะแนนแต่ละพรรค เช่น พรรคเพื่อไทยได้ 14 ล้านเสียง จะได้ ส.ส.พึงมี 200 คน ถ้าพรรคเพื่อไทยได้ ส.ส. 200 เขตแล้วก็จะไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียว แต่หากได้ ส.ส.แบบแบ่งเขต 199 คน ก็จะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อเพิ่มอีก 1 คนเท่านั้น สูตรคำนวณดังกล่าวถือว่าขัดเจตนารมณ์ของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นการนำเอา ส.ส.แบ่งเขต400 คนมารวมคำนวณด้วย และไปอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา 93 และมาตรา 94 ซึ่งร่างของ กมธ.เสียงข้างมากที่ให้หารด้วย 100 เป็นการคำนวณเฉพาะ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออย่างเดียวเท่านั้น กรณีหารด้วย 500 จะทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติแน่นอน" สมคิด กล่าว

สมคิด ระบุว่ากระบวนการจากนี้เมื่อร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ผ่านวาระที่ 3 ประธานรัฐสภาจะต้องส่งร่าง พ.ร.ป.ไปยังศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบเนื้อหาว่ามีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ จากนั้นหากองค์กรอิสระ ศาลรัฐธรรมนูญไม่ทักท้วงก็ให้นำขึ้นโปรดเกล้าฯ ถ้าทักท้วงต้องประชุมร่วมรัฐสภาใหม่ให้ไม่เกิน 30 วัน โดยให้แก้ไขตามคำทักท้วง