ไม่พบผลการค้นหา
นายกรัฐมนตรี ประชุม ครม.เสนอแผนฟื้นฟูการบินไทยตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย ด้านกระทรวงศึกษาธิการ รายงานปัญหาเรียนออนไลน์ล่มวานนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลมโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบเต็มคณะ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งวันนี้กระทรวงศึกษาธิการ จะรายงานปัญหาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ หลังวานนี้ (18พ.ค.2563)เกิดระบบล่ม

นอกจากนี้จะมีการเสนอแผนให้ฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) หลังคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เคาะแผนฟื้นฟูการบินไทย ให้เป็น ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย รวมถึงจะมีการรายงานถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในที่ประชุม ครม.หลังประกาศคลายล็อกเฟส 2 

ด้านสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2562

ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอให้พิจารณา ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มี.ค.2563 เรื่อง อนุมัติการกู้เงิน Soft loan ของสำนักงานธนานุเคราะห์ จำนวน 2,000 ล้านบาท จากธนาคารออมสิน โดยให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน

ส่วนสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติรายงานเรื่อง พระพุทธศาสนาในสถานการณ์โรคโควิด-19 ให้ที่ประชุมรับทราบ


"อนุทิน" ยังไม่ทราบรายละเอียดแผนฟื้นฟูการบินไทย

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมครม.ว่า ยังไม่ทราบรายละเอียดแผนฟื้นฟูการบินไทยที่จะให้กองทุนวายุภักษ์และบริษัทบริหารสินทรัพย์เข้ามาถือหุ้นการบินไทย แทนกระทรวงการคลัง เพื่อลดสัดส่วนการถือครองหุ้น ซึ่งจะทำให้การบินไทยหลุดพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงต้องรอมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

ส่วนการพิจารณายกเลิกประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายเป็นเรื่องที่จะพิจารณาให้ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค.พิจารณา ดังนั้นที่ประชุม ครม.จึงไม่มีการพิจารณาข่าวที่เกี่ยวข้้อง :