ไม่พบผลการค้นหา
กรมบัญชีกลาง ขยายเวลารับสมัครร้านค้าเข้าร่วมมาตรการชิมช้อปใช้ ถึง 15 ต.ค. นี้ มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมต่อเนื่อง เน้นคัดกรองคุณสมบัติ ย้ำร้านค้าลอตเตอรี่-วินมอเตอร์ไซค์ เข้าร่วมไม่ได้ ถอน 70 ร้านขายลอตเตอรี่ออกจากรายชื่อรับเงินโครงการ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า หลังจากกรมบัญชีกลางเปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการชิมช้อปใช้ ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. – 20 ก.ย. 2562 มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมกว่า 70,000 ร้านค้า แต่ยังมีข้อมูลร้านค้าจำนวนมากที่อยู่ระหว่างบันทึกเข้าสู่ระบบ รวมทั้งมีร้านค้าที่สมัครไม่ทันและต้องการจะสมัครเข้าร่วมมาตรการเพิ่มเติม กรมบัญชีกลางจึงประสานกับธนาคารกรุงไทยขยายระยะเวลารับลงทะเบียนออกไปถึงวันที่ 15 ต.ค. 62 เพื่อให้ร้านค้าที่สมัครไม่ทันและร้านค้าที่อยู่ระหว่างตัดสินใจสมัครเข้าร่วมมาตรการ 

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีร้านค้าเข้าร่วมมาตรการไม่น้อยกว่า 80,000 ร้านค้า สำหรับร้านค้าทั่วไปที่สนใจสามารถติดต่อสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ต.ค. 2562 ที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 แห่งทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมที่ call center กรมบัญชีกลาง 02 - 270 - 6400 กด 7 ในวันและเวลาราชการ  

ทั้งนี้ การขยายเวลาลงทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้าครั้งนี้ กรมบัญชีกลางยังคงตรวจสอบข้อมูลและคัดกรองร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด โดยร้านค้าลอตเตอรี่ และวินมอเตอร์ไซค์ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการได้ ซึ่งกรมบัญชีกลางตรวจสอบแล้วพบว่ามีร้านค้าลอตเตอรี่ลงทะเบียนกว่า 70 ร้าน และได้ยกเลิกร้านค้าลอตเตอรี่ทั้งหมดออกจากระบบการลงทะเบียนแล้ว และประชาชนที่ได้สิทธิตามมาตรการจะไม่สามารถใช้วงเงิน 1,000 บาทกับร้านค้าลอตเตอรี่ได้

สำหรับร้านค้าอื่นๆ ลงทะเบียนและปักหมุดในระบบเรียบร้อยแล้ว ขอความร่วมมือจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นการส่งเสริมอบายมุขและควรเป็นสินค้าที่มีความเหมาะสม เพื่อให้สอดรับกับเจตนารมณ์ของมาตรการ ส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์สามารถเข้าไปตรวจสอบและค้นหาตำแหน่งพิกัดของสถานประกอบการร้านค้าได้ทาง App เป๋าตัง และเว็บไซต์ www.ktb.co.th

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์วันแรกเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2562 ให้รอรับ SMS หรืออีเมลผลการลงทะเบียนรับสิทธิ์วันที่ 26 ก.ย. 2562 จากนั้นให้รีบดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตุง เพื่อใช้สิทธิผ่าน G-Wallet และเมื่อลงทะเบียนสำเร็จก็จะได้รับเงิน 1,000 บาท (G-Wallet 1) โดยไม่ได้รับเป็นเงินสด แต่เป็นจำนวนเงินที่จะสามารถใช้จ่ายผ่านแอปฯ เท่านั้น และต้องเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 14 วันหลังได้รับ SMS (หากเกินเวลาเงินจะถูกดึงกลับ) และหากมีการเริ่มใช้สิทธิ์แล้วจะสามารถใช้วงเงิน 1,000 บาทต่อไปได้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2562