ไม่พบผลการค้นหา
ประธานวิปรัฐบาลเผยผลถกสามฝ่ายยัน 17-18 พ.ย. จะถกญัตติแก้ รธน.ตั้ง ส.ร. ไม่มีญัตติอื่นเข้ามาแทรก ด้าน ประธานรัฐสภาเผย ส.ว.หวั่นม็อบชุมนุมไม่กล้าโหวตร่างแก้รธน.ช่วงกลางวันคาดลงมติใช้เวลา 4 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2563 ที่รัฐสภา ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วม 3 ฝ่ายประกอบด้วยวิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้านและวุฒิสภาว่า ที่ประชุมเสนอให้เป็นการประชุมนัดพิเศษเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังกรรมาธิการศึกษาฯได้รายงานผลศึกษา และพิจารณาร่างแก้รัฐธรรมนูญของไอลอว์เท่านั้น  และวุฒิสภามีข้อกังวลเรื่องสถานการณ์การชุมนุมจึงต้องการที่จะลงมติในช่วงเวลากลางวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การประชุมวันนั้นว่าจะอภิปรายแล้วเสร็จเวลาใด แต่ครั้งก่อนที่มีการชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี  โดยคาดว่าการลงมติจะใช้ระยะเวลาราว 4 ชั่วโมง ในการลงมติ 7 ฉบับและจะมีบัตรพิเศษที่ต้องให้ ส.ว.เพื่อให้เห็นว่าได้คะแนนครบตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้คือ 84 เสียง

ด้าน วิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวภายหลังการประชุมร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย วิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน และวุฒิสภา ถึงการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่ 17-18 พ.ย.เพื่อพิจารณาญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า จะเป็นการประชุมในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. เพียงอย่างเดียว ไม่มีญัตติอื่นเข้าแทรก แม้แต่เรื่องการขอมติรัฐสภาเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทำได้หรือไม่ ซึ่งในวันนี้ยังไม่มีการตกลงเวลาระหว่างฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และวุฒิสภาว่าฝ่ายใดจะได้เวลาไปเท่าไหร่

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นวุฒิสภาขอเวลา 5.30 ชั่วโมง เพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการวาระ 1 และพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชน หรือ ไอลอว์ ส่วนเวลาที่เหลือฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน จะจัดสรรกันว่าแต่ละฝ่ายจะได้เวลาอภิปรายฝ่ายละเท่าใด ส่วนการใช้เวลาตั้งแต่การลงคะแนนจนถึงนับคะแนนจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง ซึ่งวิธีการลงคะแนนจะใช้วิธีขานชื่อ

ทั้งนี้ การที่ตนเองได้เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการวาระ 1 ในการประชุมร่วมรัฐสภาครั้งที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมก็ได้มีมติเห็นชอบ เพื่อให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยังคงอยู่ วันนี้ตนเองจึงจะไม่ตีรวนอะไรเลย จะทำสิ่งที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีการรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลในวาระต่อไป ส่วนการตั้งกรรมาธิการภายหลังรับหลักการวาระที่หนึ่ง จะสามารถให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นกรรมาธิการด้วยหรือไม่นั้น ไม่สามารถทำได้ เพราะในข้อบังคับกำหนดให้เฉพาะสมาชิกรัฐสภาเท่านั้น แต่หากจะเข้ามาเป็นคณะอนุกรรมาธิการในวันข้างหน้าในช่วงที่เข้าสู่การพิจารณาในวาระ 2-3 ก็สามารถทำได้

วิรัช พลังประชารัฐ ddd1111.jpg


วิปฝ่ายค้าน สุทิน สมคิด ชัยธวัช ddddddddddddd111.jpg

ฝ่ายค้านเผย ส.ว.หวั่นโหวตแก้ รธน.ดึกเจอม็อบปิดสภา โยน 'ชวน'ตัดสินใจโหวต

ด้าน สุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ระบุว่าเดิมที่ประชุมร่วม 3 ฝ่าย ได้กำหนดกรอบเวลาการอภิปรายทั้งรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการ และร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ที่เสนอโดยภาคประชาชน ให้จบไม่เกิน 20.00 น. ของวันที่ 17 พ.ย. และลงมติในวันเดียวกัน ก็จะทำให้เวลาการอภิปรายอยู่ที่ 12 ชั่วโมง แต่ ส.ว. ไม่เห็นด้วยซึ่งทีแรกให้เหตุผลเรื่องสุขภาพหากต้องลงมติในช่วงดึก แต่สุดท้ายก็ยอมรับว่าเหตุผลจริง ๆ คือ กลัวว่าผู้ชุมนุมมาปิดล้อมอาคารรัฐสภาเช่นที่เคยเกิดมาแล้ว จึงขอข้ามไปโหวตในช่วงเวลาปกติของอีกวัน จึงทำให้การแบ่งกรอบเวลายังไม่แล้วเสร็จ และให้ประธานรัฐสภา เป็นผู้พิจารณาไปตามสถานการณ์อีกครั้งในวันดังกล่าว หากมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจก็ให้พักการประชุมและมาลงมติต่อในวันถัดไปแทน