ไม่พบผลการค้นหา
'สุดารัตน์' นำคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย สัญจรครั้งที่ 1 ลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด จ่อเสนอโครงการให้รัฐบาลดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจทุ่งกุลาร้องไห้ พร้อมลงพื้นที่รับฟังปัญหาภัยแล้ง ย้ำนำปัญหาไปผลักดันกับรัฐบาล

ที่ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทย (พท.) จ.ร้อยเอ็ด คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย นำโดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์ นายชัยเกษม นิติสิริ นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา นายปลอดประสพ สุรัสวดี พร้อมด้วยแกนนำพรรค อาทิ นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรค นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษพรรค นายประยุทธ์ ศิริพานิช ประธานภาคอีสานพรรคและส.ส. กทม.ของพรรค เดินทางลงพื้นที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคพท. สัญจร ครั้งที่ 1 โดยร่วมประชุมหารือกับ ส.ส.พรรคเพื่อไทย 6 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ อาทิ นายศักดา คงเพชร ส.ส.ร้อยเอ็ด นางบุญรื่น ศรีธเรศ นายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม และส.ส.ภาคอีสานอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อหารือกันถึงแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรทั้งเรื่องปัญหาปากท้อง ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ และปัญหาที่เกิดจากภาวะภัยแล้ง โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า 100 คน

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า พี่น้องมีความทุกข์ที่ไหนพรรคเพื่อไทยจะไปที่นั่น แม้พี่น้องจะเลือกพรรคเพื่อไทย แต่พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ไม่ใช่ความผิดพี่น้อง และไม่อยากให้พี่น้องท้อ เพราะเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญที่เอาเปรียบที่สุด พรรคเราทุกคนก็ไม่ท้อ และจะเดินหน้าเคียงข้างพี่น้องต่อไป เพราะเรารู้ว่าพี่น้องทุกข์ทั้งจากพิษภัยทางเศรษฐกิจ และภัยแล้ง เราจะมาช่วยผลักดันสิ่งต่างๆเต็มที่ พรรคเพื่อไทยทั้งส่วนกลาง และส.ส.ในพื้นที่ไม่ได้นิ่งนอนใจ เราเอามาคิด และหาทางแก้ปัญหา เราจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องแม้แต่วินาทีเดียว วันนี้เราจะมาทำให้ทุ่งกุลาไม่ร้องไห้ เราจะเริ่มต้นผลักดันโครงการที่เราคิดมากว่า 20 ปีด้วยความมุ่งมั่น ให้ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็น"ทุ่งกุลามั่งมี" ให้ได้ นอกจากนี้ เราจะผลักดันทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนอกอีอีซี โดยเรียกว่า เขตพัฒนาพิเศษทุ่งกุลาร้องไห้ “Thungkula Special Area (TSA)” ซึ่งเราจะนำแผนงานนี้ไปนำเสนอต่อทางรัฐบาลด้วย

ด้านนายศักดา คงเพชร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เราต้องดำเนินการดังนี้ 1.เติมน้ำให้เพียงพอต่อการผลิตอย่างยั่งยืน รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ชลประทานของพื้นที่ภาคอีสานจาก 12 เปอร์เซ็นต์ เป็น 75 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่การเกษตร 57.75 ล้านไร่ แบ่งเป็นโครงการย่อย คือ โครงการ โขง เลย ชี มูล ซึ่งจะทำให้เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 30 ล้านไร่ โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 แหล่งน้ำ โดยจัดงบประมาณผ่านตรงไปยังประชาชนให้จัดทำแหล่งน้ำ ประจำหมู่บ้านของตนเอง เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร โครงการกักเก็บน้ำใต้ดิน หรือธนาคารน้ำใต้ดิน และทำฝ่ายกักเก็บน้ำในลำน้ำชี ลำน้ำมูล ลำน้ำยัง และลำน้ำใหญ่ๆ อื่นๆ เป็นช่วงๆ ตลอดลำน้ำ รวมทั้งทำแก้มลิงเพิ่มเติม และเขื่อน​ขนาดเล็ก โดยใช้ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

2.การเพิ่มมูลค่าของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา โดยยกระดับคุณภาพการผลิตข้าวหอมมะลิออแกนิค โดยรัฐให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ รวมไปถึงการยกระดับราคาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืน ทำ Thailand Brand ของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา โดยรัฐ เพื่อรับรองคุณภาพ แหล่งผลิต รวมทั้งการทำ packaging การทำการตลาด ตลอดจนการทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

สุดารัตน์ 97940.jpgสุดารัตน์ เพื่อไทย 935.jpgสุดารัตน์ เพื่อไทย ภัยแล้ง 40.jpg

จากนั้นช่วงบ่าย คุณหญิงสุดารัตน์ พร้อมคณะ และตัวแทนกลุ่มเพื่อไทยพลัส ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ภัยแล้ง ลำเสียวใหญ่ บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งขณะนี้ลำน้ำเสียวแห้งขอด จนชาวบ้านนำสัตว์เลี้ยงลงไปเลี้ยงกลางแอ่งที่เมื่อก่อนเคยเป็นลำน้ำได้

'สุดารัตน์' รับปากฟังปัญหาภัยแล้งไปผลักดันกับรัฐบาล

ต่อมาเวลา 14.00 น. คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเดินทางไปสวนทุ่งทองคำ สวนอินทผลัม บ้านหนองอ่าง ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จากนั้นได้พบปะประชาชนชาว อ.ปทุมรัตน์ รับทราบปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งอีกจุดหนึ่ง โดยตลอดการลงพื้นที่ประชาชนได้สะท้อนปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรอย่างหนัก เพราะน้ำในแอ่งน้ำที่เคยมีในจังหวัดแถบภาคอีสานแห้งขอดเกือบหมด ดูแล้วทำการเกษตรไม่น่ารอด บางคนน้ำตาคลอเข้าสวมกอดแกนนำพรรคที่ลงพื้นที่

โดยคุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ส.ส.พรรคเพื่อไทยทำงานอย่างหนักในสภาเพื่อถ่ายทอดความสำบากของพี่น้องประชาชน แต่เราไม่รู้ว่ารัฐบาลจะฟังไหม วันนี้เราเลยต้องลงมาช่วย อย่างน้อยก็ยังได้ให้กำลังใจพี่น้องให้อดทน และสู้ไปด้วยกันก่อน นอกจากนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ยังถือโอกาสนี้ลงมารับแผนการแก้ปัญหาในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดเอาไปขับเคลื่อนโดยการเตรียมร่างเสนอต่อรัฐบาล และจะติดตามให้รัฐบาลนำไปขับเคลื่อนให้ได้

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเราจะออกไปสัญจร เป็นคณะใหญ่แบบนี้ทุกเดือนเพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขใดๆ เลย ส่วนคณะย่อยด้านต่างๆ เราจะลงพื้นที่ทุกสัปดาห์ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้แคมเปญ “เพื่อไทย สร้างไทย” โดยให้ประชาชนคิด แล้วพรรคเพื่อไทยจะนำไปทำ เพราะหากทิ้งให้ปัญหาหมักหมมจะทำให้เกิดความซับซ้อน และยากที่จะแก้ไข 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง