ไม่พบผลการค้นหา
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เตรียมเสนอครม. ซื้อฝูงบินฝนหลวง 10-15 ลำ ทดแทนเครื่องเดิม เสริมความพร้อมแก้วิกฤตแล้ง

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)เพื่อของบกลางปี 2563 เพื่อซื้อฝูงบินฝนหลวงจำนวน 10-15 ลำ ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุมาก จากปัจจุบันมีเครื่องบินทั้งหมด 45 ลำ เป็นเฮลิคอปเตอร์ 9 ลำ เครื่องบินปีกตรึง 36 ลำ นอกจากนี้ ขอเพิ่มข้าราชการอีก 321 คน พนักงานราชการ 475 คน เป็นนักบิน 58 คน ซึ่งนักบินแบ่งเป็นระยะแรกปี 2563 จะเพิ่มอัตรากำลังอีก 44 คน ระยะที่สอง ปี 2563-65 จะเพิ่มอีก 14 คนและเตรียมเพิ่มศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงอีก 2 ศูนย์ ในภาคเหนือ เบื้องต้นจะเริ่มที่ จังหวัดพิษณุโลก แต่อีกจังหวัดยังไม่กำหนด

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เห็นชอบในหลักการแล้วจึงเตรียมเสนอครม.เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการซื้อ แต่ล่าสุดกรมฝนหลวงได้รับมอบเครื่องบิน มาแล้ว 1 ลำ เพื่อทดแทนเครื่องเก่า ตามแผนงานเดิมที่วางไว้ ซึ่งขณะนี้กรมฝนหลวงกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ในทุกระดับเนื่องจากภารกิจเพิ่มขึ้นแต่มีกำลังข้าราชการเพียง 205 คนและพนักงานราชการอีก 200 กว่าคน ขณะที่ภารกิจเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศแปรปรวน จึงได้เร่งหารือกับคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ(คปร.)ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯเป็นประธาน ชี้แจงให้เห็นความจำเป็นเร่งด่วนในเรื่องขาดแคลนกำลังคนโดยเฉพาะนักบิน