ไม่พบผลการค้นหา
รองโฆษกพรรคเพื่อไทย ระบุตลาดสินค้าออนไลน์กระทบหนัก หลังผู้ค้าเริ่มมากกว่าคนซื้อ แนะรัฐเร่งให้ความรู้ เลิกบี้ไล่เก็บภาษี

นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ รองโฆษก พรรคเพื่อไทย ในฐานะคณะทำงาน และติดตามเรื่องการค้าออนไลน์ของพรรคเพื่อไทยระบุว่า การค้าออนไลน์กำลังได้รับผลกระทบ เนื่องจาก สัดส่วนการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งร้านอาหาร เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ทำให้เกิดส่วนแบ่งการตลาดอย่างกว้างขวาง แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาตลาดออนไลน์จะมีความต้องการมากขึ้น แต่เนื่องจากปริมาณร้านค้าที่มากกว่าผู้ซื้อ ประกอบกับประชาชนต้องประหยัดมากขึ้น จึงทำให้ผู้ค้าออนไลน์ได้รับผลกระทบ 

ซึ่งมองว่าแนวทางแก้ไขปัญหารัฐบาลต้องลงมาให้ความรู้มากขึ้น รัฐบาลต้องลดหย่อนภาษีโดยเฉพาะการจัดเก็บ รายได้ที่มาจากการค้าขายออนไลน์ในช่วงนี้ ควรใช้หลักของความเห็นใจเข้ามาดูแลประชาชน และหามาตรการปลดล็อกให้เร็วที่สุดเพื่อให้ประชาชนมีทางรอด ซึ่งจะมีผลให้อีกหลายอาชีพ รวมถึงประชาชนอีกหลายกลุ่ม กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ 

รองโฆษกพรรคเพื่อไทย เห็นว่าหากปล่อยสถานการณ์ให้เป็นเช่นนี้ คนที่ได้ประโยชน์ คือกลุ่มผู้ค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ และมีเครือข่ายกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เช่น การลดราคาการส่ง ลดราคาอาหาร เหตุผลเหล่านี้ทำให้ร้านค้าขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ในรูปแบบออนไลน์ไม่สามารถเติบโตได้ ขณะเดียวกันเห็นว่า นอกจากรัฐจะต้องเข้ามาดูแลแล้ว กลุ่มผู้ค้าจะต้องจับมือพูดคุย ไม่ขายสินค้า ในราคาสูงและสินค้าต้องได้มาตรฐาน