ไม่พบผลการค้นหา
สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ประกาศจุดยืนต่อต้านการคุกคามสิทธิและเสรีภาพ นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ที่ร่วมงานวิ่งไล่งลุง จี้ผู้บริหารมหา’ลัย เร่งชี้แจง

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย หรือ สนท.ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง จุดยืนต่อกรณีการคุกคามนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงที่ ม.วลัยลักษณ์

แถลงการณ์ระบุว่า ในวันที่ 12 ม.ค. 2563 นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงขึ้น แต่ทางมหาวิทยาลัยได้มีการออกแถลงการณ์ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าเป็นกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งอาจเป็นเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งทางการเมือง อย่างไรก็ดี ทางกลุ่มนักศึกษาได้ตอบโต้โดยการยืนยันดำเนินกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้เพื่อธำรงไว้ซึ่งสิทธิและเสรีภาพในทางการเมือง อันเป็นวิถีทางสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

แต่ต่อมาได้ปรากฎกรณีว่ามีการคุกคามนักศึกษาผู้ดำเนินการและเข้าร่วมกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลในกลุ่มแชทแอพพลิเคชั่นไลน์ของเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการปลดนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกจากศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องจากฝ่าฝืนแถลงการณ์ของมหาวิทยาลัย และการการพยายามนำนักศึกษาเข้าซักถามประวัติส่วนตัว

ทางสหภาพฯ เห็นว่า การกระทำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเป็นการกระทำที่คุกคามและละเมิดสิทธิและความเป็นส่วนตัวของนักศึกษา สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้แสดงออกทางการเมือง รวมทั้งลดทอนและทำลายหลักการประชาธิปไตย ซึ่งรับรองสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมทางการเมือง อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

“พวกเรา สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ขอยืนเคียงข้างนักศึกษา และขอให้ทางผู้บริหารออกมาชี้แจงถึงพฤติการณ์กรณีดังกล่าว รวมทั้งเคารพและแสดงความรับผิดชอบต่อการคุกคามและละเมิดสิทธิเสรีภาพของนักศึกษาผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักการประชาธิปไตย สิทธิพลเมือง ความเป็นธรรมและความเป็นกลางของมหาวิทยาลัยต่อการเป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายรัฐบาลเผด็จการจนตกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคุกคาม กลั่นแกล้งและละเมิดสิทธิเสรีภาพของนักศึกษา”ตอนหนึ่งในแถลงการณ์ระบุ