ไม่พบผลการค้นหา
10 ส.ส. พปชร. เตรียมยื่นญัตติด่วนเปิดสภารับฟังความเห็นนักศึกษา หลังเกิดแฟลชม็อบหลายมหาวิทยาลัย-โรงเรียน

น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการธิการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมาธิการฯ เตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทางการเมืองของนักเรียน นักศึกษา สัปดาห์หน้า ที่มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ หลังจากที่มีนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ออกมาชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างก็ตาม โดยผลการเปิดเวทีทางอนุกรรมาธิการจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาต่อไป โดยการรับฟังความคิดเห็นเปิดกว้างทั้งทางออนไลน์ และการยื่นหนังสือโดยตรงต่อคณะอนุกรรมาธิการด้วย

ทั้งนี้ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐจำนวน 10 คนรวมรายชื่อเสนอญัตติด่วนเตรียมยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร หลังเปิดสมัยประชุมสภาในเดือนพฤษภาคม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมหาแนวทางการรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นสถาบันการเมืองที่ต้องให้ความสำคัญกับเสียงของประชาชนข่าวที่เกี่ยวข้อง :