ไม่พบผลการค้นหา
สิงห์อาสา ร่วมกับภาคเอกชนและเครือข่ายนักศึกษา 10 สถาบันนำเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนและประชาชนในเชียงราย

เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว หลายพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไทย เริ่มเข้าสู่สภาพอากาศที่หนาวจัด โดยเฉพาะพื้นที่ราบสูงห่างไกลที่ประชาชนหลายครอบครัวยังคงประสบปัญหากับการขาดเเคลนเครื่องนุ่งห่ม 

สิงห์อาสา ภัยหนาวเชียงราย

เหมย นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนดอยแสนใจกล่าวกับ 'วอยซ์ออนไลน์' ว่า ในช่วงหน้าหนาวทุกปีอุณหภูมิบนดอยจะลดลงจนถึงเลข 1 หลักเสมอ หลายครอบครัวยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มเนื่องจากอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและยากต่อการเดินทางเพื่อออกไปซื้อรวมทั้งหลายครอบครัวเป็นครอบครัวที่ยากจนอีกด้วย

ทางด้าน ภู อายุ15 ปี นักเรียนชั้น ม.3 กล่าวว่า นอกจากเครื่องนุ่งห่มแล้วหลายครอบครัวยังขาดแคลนส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่บ้าง โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าในการหุงหาอาหารประจำวัน

สิงห์อาสา ภัยหนาวเชียงราย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด พร้อมด้วยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 10 สถาบัน รวมถึงพันธมิตรห้างร้านเอกชน เดินทางไปมอบเสื้อกันหนาวกว่า 2,000 ตัว ให้แก่นักเรียนและประชาชนที่โรงเรียนดอยแสนใจ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

สิงห์อาสา ภัยหนาวเชียงราย

รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า 'สิงห์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในปีนี้ จะแจกต่อไปในภาคเหนือและภาคอีสาน ซึ่งทางสิงห์ฯ ตั้งเป้าจะแจกเสื้อกันหนาวในปีนี้ประมาณ 50,000 ตัว โดยจะส่งให้ถึงบ้านเรือนของประชาชนโดยตรง และหลังจากนี้จะเดินทางไปยัง จ.น่านและ จ.เลย และจังหวัดอื่นในภาคอีสานต่อไป'

สิงห์อาสา ภัยหนาวเชียงราย

นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสามาร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งการปรับปรุงอาคารเรียน เลี้ยงอาหารการวันเด็กนักเรียนและยังมีกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่โดยแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงอีกด้วย

สิงห์อาสา ภัยหนาวเชียงราย