ไม่พบผลการค้นหา
สื่อเลือกข้างได้ แต่มาตรฐานต่ำสุด คือ ต้องไม่บิดเบือน 'นิธินันท์ ยอแสงรัตน์' ทบทวนบทบาทสื่อในสังคมขัดแย้ง
Sep 10, 2020 09:13

สื่อมวลชนในระบอบประชาธิปไตยควรมีบทบาทอย่างไรในสังคมที่ขัดแย้ง? นี่อาจเป็นคำถามที่เราได้ยินกันหลายครั้งตลอดระยะเวลากว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ท่ามกลางข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ภายใต้ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในสังคมไทย 'สื่อมวลชน' คืออีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนสำคัญที่มีส่วนอย่างยิ่งต่อกระแสความคิดเห็นในสังคม

อ่านต่อ: https://www.voicetv.co.th/read/3yWTR3fzu