ไม่พบผลการค้นหา
Wake Up Thailand - ย้อนฟัง..'ปิยบุตร' เลคเชอร์ ประชาชน=ชาติ ไม่มี 'ประชาชน'..ก็ไม่มี 'ชาติ' - Short Clip
Aug 6, 2020 09:30

"ชาติ=ประชาชน ประชาชน=ชาติ ไม่มีประชาชน ก็ไม่มีชาติ" ย้อนฟัง..'ปิยบุตร' เลคเชอร์..'ชาติ'คืออะไร? จะสร้าง'ชาติ'..ต้องสร้าง 'ประชาชน'ก่อน

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog