ไม่พบผลการค้นหา
สุมหัวคิด - วิธีการสลายการชุมนุมที่ดีที่สุดคือการเปิดใจรับฟัง - Short Clip
Oct 16, 2020 15:00

รายการ สุมหัวคิด ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563

“กลุ่มเกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการ” คือ 1 ในแนวร่วมขบวนการนักเรียนนักศึกษาที่คัดค้านการใช้อำนาจจับกุมแกนนำคณะราษฎรอย่างไม่ชอบธรรม ได้ออกมาแนะนำ พล.อ.ประยุทธ์ให้รู้จักวิธีการรับฟังเสียงเรียกร้องของประชาชน ไม่ใช่เอะอะอะไรก็จะใช้อำนาจเข้าจัดการกับผู้ที่เห็นต่าง ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่รัฐไทยใช้จนกลายเป็นวัฒนธรรมความรุนแรงฝังรากลึกในสังคม โดยได้เสนอแนะว่าวิธีการสลายการชุมนุมที่ดีที่สุดคือ การเปิดใจรับฟังประชาชน และขอให้ทุกคนออกมาส่งเสียงหยุดวัฒนธรรมความรุนแรงเหล่านี้Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog