ไม่พบผลการค้นหา
Wake Up Thailand - ครูหัวโบราณบ้าคลั่งเผด็จการ เลิกดักดานข่มขู่คุกคามเด็ก - Short Clip
Aug 19, 2020 10:44

ครูที่ดีควรเปิดพื้นที่ให้นักเรียนสามารถแสดงออกทางการเมืองได้ เพราะเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ไม่ใช่คิดแต่จะใช้อำนาจของความเป็นครูมาข่มขู่คุกคามเด็ก เพื่อตอบสนองความดักดาน บ้าคลั่งเผด็จการของตัวเองVoice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog