ไม่พบผลการค้นหา
สุมหัวคิด - รีบ 'เปิดเมือง 1 พ.ค.' ก่อนคนฆ่าตัวตายเพิ่ม - Short Clip
Apr 24, 2020 13:59

รายการ สุมหัวคิด ประจำวันที่ 24 เมษายน 2563

มาตรการของรัฐที่มุ่งเน้นการจัดการด้านสาธารณสุข แต่ละเลยมาตรการบรรเทาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอย่างทันท่วงที ทำให้ตัวเลขการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า นับแต่วันที่ 1 ถึง 21 เมษายน มีการฆ่าตัวตายทั้งสิ้น 38 ราย ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 28 คน อีก 10 คน ยังไม่เสียชีวิต ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่รัฐจะต้องรีบผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนพอมีพื้นที่ทำมาหากินเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวได้ ก่อนที่ตัวเลขการฆ่าตัวตายจะเพิ่มขึ้นมาแซงตัวเลขคนติดเชื้อ

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog