ไม่พบผลการค้นหา
Wake Up Thailand - ย้อนวาทกรรม 'ขายชาติ' 'อุ๊' มีปัญหาการรับรู้โลก เกิดยุคสงครามเย็น - Short Clip
Nov 6, 2020 09:12

'อุ๊ หฤทัย' ติดหล่มวาทกรรม 'ขายชาติ' 'ศิโรตม์' ชี้..มีปัญหาการรับรู้โลก 'ชูวัส' เหน็บ..พวกเกิดยุคสงครามเย็น
Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog