ไม่พบผลการค้นหา
Wake Up Thailand - งดออกเสียงเพียงเพราะกลัวอำนาจ พวกขี้ขลาดไม่กล้ารับร่างไอลอว์ - Short Clip
Nov 23, 2020 10:15

'ยิ่งชีพ อัชฌานนท์' ร่วมชุมนุมบนถนนอักษะ พร้อมขึ้นเวทีปราศรัย เชื่อ คนงดออกเสียงแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์ แท้ที่จริง 'อยากรับ' แต่กลัวอำนาจ ครั้นจะให้โหวต ‘ไม่รับ’ ก็อายประชาชน กลัวถูกด่า จึงทำได้แค่โหวตงดออกเสียงVoice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog