ไม่พบผลการค้นหา
ใบตองแห้ง Onair - ถอดถอน ก.ต. ประชาธิปไตยในศาล - FULL EP.
Oct 26, 2018 15:13

รายการ ใบตองแห้ง Onair ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ผู้พิพากษาลงมติ 3,165 เสียง ถอดถอน ก.ต. ผู้ถูกกล่าวหาว่าก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่และข่มขู่ผู้พิพากษา มตินี้ไม่ใช่การตัดสินว่าผิด แต่เป็นการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงมติถอดถอนผู้มาจากการเลือกตั้ง ตามกติกาประชาธิปไตย ซึ่งเพิ่งมีครั้งแรกในศาล

ก.ต.มาจากการเลือกตั้งของผู้พิพากษา ซึ่งเกิดรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญแต่ละครั้ง ที่มาก็เปลี่ยนไป รธน.2540 ให้ ก.ต.เลือกตั้งมาจากศาลละ 4 คน และคนนอกอีก 2 คนเลือกโดยวุฒิสภา รธน.2550 ให้ ก.ต.เลือกตั้งจากศาลฎีกา 6 คน ศาลอุทธรณ์ 4 คน ศาลชั้นต้น 2 คน รธน.2560 ไม่กำหนดแต่ยกเลิกการยึดโยงวุฒิสภา ให้ผู้พิพากษาทุกชั้นศาลเลือกคนนอกเอง

ประเทศเรามี เบี้ยประชุมเพื่อความยุติธรรม

สนช.รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม เพิ่มอำนาจคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ให้ออกระเบียบกำหนดเบี้ยประชุม ในการประชุมใหญ่ชั้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา คนละ 8,000 บาท ประธาน 10,000 บาท

ก.บ.ศ.ออกระเบียบนี้ตั้งแต่เดือน ต.ค.2560 ผศ.อานนท์ มาเม้า ผู้ช่วยอธิการบดี มธ. เคยทักท้วงว่า มีปัญหาไม่ชอบด้วยกฎหมาย รัฐบาลจึงยกร่างกฎหมายขึ้นให้อำนาจ พร้อมกับกำหนดบทเฉพาะกาล รับรองระเบียบที่ออกมาก่อน กระนั้น ในรายงานการประชุม ก.บ.ศ.เอง ก็ยอมรับว่า ตอนที่เข้าคณะกรรมการกฤษฎีกา มีผู้คัดค้านจนเปลี่ยนคณะกรรมการ

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog