ไม่พบผลการค้นหา
Wake Up News - แบ่งเขตสุโขทัย – โคราช ออกมาค่อนข้างพิสดาร... - Short Clip
Nov 30, 2018 03:57

ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแล้ว 350 เขต พบ บางพื้นที่มีการแบ่งเขตค่อนข้างพิสดาร 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog