ไม่พบผลการค้นหา
Wake Up News - หอศิลป์ กทม. Freedom Space ท่ามกลางขุมทอง - Short Clip
May 14, 2018 01:53

หลังมีข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. จะนำ หอศิลป์ กทม. กลับมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการกทม. และมีข่าวว่าจะหอศิลป์ กทม. ไปสร้างเป็นห้าง ทั้งนี้ ด้านผู้บริหารหอศิลป์ ได้ออกมาระบุว่า ไม่ได้นำหอศิลป์ กทม. ไปทำห้าง ขณะที่ในเว็บไซต์ change.org ได้เปิดแคมเปญล่ารายชื่อประชาชน '' คัดค้านการที่กรุงเทพมหานครจะเข้ามาบริหารจัดการหอศิลป์กรุงเทพฯด้วยตัวเอง #freebacc ''

โดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ นายปัญญา วิจินธนสาร เป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และกรรมการ อีก 9 คน อาทิ นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ, นางชฎาทิพ จูตระกูล, นายฐาปน สิริวัฒนภักดี, นายอภินันท์ โปษยานนท์, นายเพชร โอสถานุเคราะห์, นายจุมพล อภิสุข, นายภราเดช พยัฆวิเชียร, นางสาววรรณพร พรประภา และนายฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog