ไม่พบผลการค้นหา
FULL EP. อภินิหารมีมาตั้งแต่คดียึดทรัพย์
Mar 17, 2017 08:12

รายการ ใบตองแห้ง Onair ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2560

'ใบตองแห้ง' จะพาไปย้อนมองคดียึด��รัพย์ว่าสาระสำคัญของคำพิพากษาคืออะไร แล้วทำไมถึงกลายเป็น “อภินิหาร” ตั้งแต่ตอนนั้น ที่ทำให้พานทองแท้ พิณทองทา ไม่เสียภาษี 12,000 ล้าน แต่รัฐบาลนี้กลับจะมาย้อนเก็บภาษีทักษิณแทน

คดียึดทรัพย์ ตีความในสาระสำคัญ 3 ข้อคือ หนึ่ง ทักษิณและภริยา ยังคงถือหุ้นชินคอร์ปไว้ในระหว่างเป็นนายกฯ สอง ศาลชี้ว่าทักษิณใช้อำนาจรัฐเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจของชินคอร์ป ใน 5 กรณีที่ถูกกล่าวหา สาม ราคาหุ้นชินคอร์ปที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่วันเป็นนายกฯ จึงเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่สมควร

การตีความคดีนี้ยึดหลักผลประโยชน์ทับซ้อน “ได้มาโดยไม่สมควร” โดยไม่ได้ชี้ขาดว่าทุจริต การนำเอาคำพิพากษามาใช้ในคดีอื่นจึงมีข้อถกเถียงอย่างมาก ไม่ว่าคดีหมอเลี้ยบ หรือคดีภาษี

ในคดีภาษีเองหากย้อนอ่านคำพิพากษาจะเห็นว่า ศาลชี้ว่าคดีภาษีพานทองแท้ พิณทองทา ไม่เกี่ยวกับคดียึดทรัพย์ คดีภาษีต้องยึดตาม มาตรา 61 ประมวลรัษฎากรคือเก็บจากผู้มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินอันระบุไว้ในหนังสือสำคัญ

ซึ่งทนายความของทักษิณ อาจยกคำพิพากษาส่วนนี้ไปโต้กลับก็ได้

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog