ไม่พบผลการค้นหา
'อีสท์ วอเตอร์' ตามรอย...รักษาป่าต้นน้ำ
Nov 27, 2017 11:59

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก จัดกิจกรรม 'ตามรอย...รักษาป่าต้นน้ำ' สร้างฝายชะลอน้ำและปลูกต้นไม้ ที่ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อรักษาผืนป่าและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน