ไม่พบผลการค้นหา
กลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด ยื่นหนังสือ ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ คัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล - รับปากยกเรื่องอภิปรายในสภา จ่อเชิญกรรมาธิการด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงพื้นที่ในครั้งต่อไป

ที่ศาลวัดบ้านตาจวน ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ กลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 100 คน ได้ยื่นหนังสือกับ นายคำพอง เทพาคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ ในกรณีคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ตลอดจนข้อเสนอและทางเลือกต่อกรณีโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ของบริษัท เอเคเอ็น แอสโซซิเอท จำกัด ขนาด 20,000 ตันอ้อย/วัน และโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ของบริษัท กัญจน์สยามไบโอ เอนเนอร์จี จำกัด 40 เมกะวัตต์ ให้บริษัทไปดำเนินการจัดตั้งโรงงานในพื้นที่ซึ่งมีวัตถุดิบอ้อย เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้ชาวไร่อ้อย

ทั้งนี้ ส.ส.อนาคตใหม่เตรียมอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรและจะเชิญกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จริงอีกครั้ง

นายทองแดง พิมูลชาติ คณะกรรมการกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด กล่าวถึงกรณีที่จะมีแผนผลักดันการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลขนาด 20,000 ตันอ้อย/วัน และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 40 เมกะวัตต์ ในขอบเขตพื้นที่ ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง และต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ มีขนาดพื้นที่รวมประมาณ 836 ไร่ ว่า พื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้มีการซื้อขายที่ดิน โดยมีเพียงแต่การดำเนินการมัดจำบางรายแค่นั้น

โดยที่ผ่านมา บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว 2 ครั้ง โดยมีการกำหนดขอบเขตของโครงการ ซึ่งชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ไม่เคยรับรู้ข้อมูลมาก่อน พวกตนจึงมองว่าเป็นกระบวนการไม่รับฟังความคิดเห็น ชาวบ้านขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และไม่มีความเป็นธรรมต่อพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรซึ่งครอบคลุม บ้าน วัด โรงเรียน ประมาณ 41 หมู่บ้าน 7 ตำบล 3 อำเภอ

อีกทั้ง พื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชนปลูกข้าวหอมมะลิ ทำเกษตรอินทรีย์ ไร่นาสวนผสม และพึ่งพาทรัพยากร ถือได้ว่าเป็นฐานเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว ชุมชน และจังหวัด

ที่ตั้งไม่เหมาะสม เหตุอยู่ใกล้ชุมชน วัด โรงเรียน แหล่งเกษตรอินทรีย์

การจะมีแผนผลักดันโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ อ.ไพรบึง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษนั้น ทางกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษได้ศึกษาอย่างรอบด้านแล้วพบว่าพื้นที่ตั้งโรงงานไม่เหมาะสม เนื่องจากพื้นที่ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างนั้นไม่มีความเหมาะสม ด้วยเงื่อนไขที่อยู่ใกล้ชุมชน วัด โรงเรียน ประมาณ 41 หมู่บ้าน 7 ตำบล 3 อำเภอ ในรัศมี 5 กิโลเมตร และยังไม่มีความสอดคล้องกับพื้นที่การปลูกข้าวหอมมะลิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมสาน ที่อยู่ในดินแดนภูเขาไฟ เป็นต้น

นายคำพอง กล่าวว่า วันนี้ได้รับฟังข้อมูลจากพี่น้องซึ่งทางตนจะนำข้อมูลนี้ไปอภิปรายในสภา และจะเชิญกรรมาธิการด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ด้วยในครั้งต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :