ไม่พบผลการค้นหา
คกก.คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนพัฒนา 'สนามบินอู่ตะเภา-เมืองการบินภาคตะวันออก' จัดเปิดซองเสนอราคากลุ่ม 'ธนโฮลดิ้ง' เครือข่ายซีพี ต่อหน้า 2 กลุ่มเอกชนที่ร่วมประมูล เบื้องต้นพบ 'กลุ่ม BBS-กิจการร่วมค้าบางกอกแอร์เวย์ บีทีเอส ซิโนไทย' เสนอผลตอบแทนสูงสุด ฟาก 'ศุภชัย เจียรวนนท์' เผยทุกคนทำดีที่สุดแล้ว

พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือและประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เปิดเผยเมื่อวันที่ 17 ม.ค.2563 ว่า ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีหนังสือแจ้งผลการประเมินข้อเสนอซองที่ 2 หรือ ข้อเสนอด้านเทคนิค และเชิญกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร เข้าร่วมการเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 หรือข้อเสนอด้านราคา

พร้อมทั้งได้เชิญผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ 1 กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส และผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ 2 กลุ่ม Grand Consortium ซึ่งได้ทำการเปิดเอกสารซองที่ 3 ไปแล้ว เข้าร่วมการเปิดซองข้อเสนอด้วย เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายนั้น ในวันนี้ (17 ม.ค. 2563)

พบว่า เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย ได้ส่งผู้แทนมาเข้าร่วมการเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร อย่างพร้อมเพรียง โดยการดำเนินการเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ในวันนี้ เป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในส่วนที่ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร โดยทุกขั้นตอนคณะกรรมการคัดเลือกฯ ดำเนินการด้วยความรัดกุมโปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเอกสารการคัดเลือกเอกชน และเป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

อีกทั้ง ในการเปิดเอกสารข้อเสนอซองดังกล่าวมีผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกฯ ผู้แทนคณะทำงานฯ ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ปรึกษาและผู้สังเกตการณ์อิสระจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าสังเกตการณ์ รวมทั้งได้มีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ และกล้องวงจรปิด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตลอดกระบวนการ

ทั้งนี้ กระบวนการต่อจากนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 ของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย หากถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน คณะกรรมการคัดเลือกฯจะทำการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของข้อเสนอด้านราคา เช่น สมมติฐานและการประมาณการณ์ทางการเงิน เพื่อให้ได้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ภาครัฐ นำไปสู่การจัดทำร่างสัญญาและรายละเอียดทางเทคนิคเพื่อประกอบสัญญาต่อไป โดยคาดว่าจะประกาศผลการคัดเลือกได้ภายในเดือนมีนาคม 2563

เบื้องต้นพบ 'กิจการร่วมค้าบีบีเอส' เสนอผลตอบแทนโครงการสูงสุด

อย่างไรก็ตาม มีการรายงานข่าวของสื่อบางแห่งรวมถึงเว็บไซต์อินโฟเควส ระบุว่า กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส เป็นผู้เสนอผลตอบแทนสูงสุด ประมาณ 3 แสนล้านบาท รองลงมาเป็นกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร เสนอกว่า 1 แสนล้านบาท และกลุ่ม Grand Consortium เป็นลำดับ 3

แล้วหลังจากนี้จะตรวจสอบรายละเอียดของข้อเสนอของกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัดและพันธมิตร และเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ รับทราบ จากนั้นจึงเป็นขั้นตอนการเจรจากับกลุ่มบีบีเอสที่เสนอผลตอบแทนสูงสุด ก่อนจะประกาศผลคัดเลือกได้ในเดือน มี.ค. 2563

นอกจากนี้ หากเจรจากับกลุ่มบีบีเอสไม่ได้ คณะกรรมการคัดเลือกก็จะสามารถเลือกเจรจากับรายที่ 2 คือกลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัดและพันธมิตรได้ ซึ่งได้กำหนดในเอกสารเงื่อนไขการประกวดราคา(TOR) ไว้อยู่แล้ว เพราะเกรงว่าจะเหมือนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินที่การเจรจาผ่านไปกว่า 6 เดือนและไม่สามารถเจรจากับรายที่ 2 ได้ เพราะเอกชนอาจฟ้องร้องได้

ทั้งนี้ กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส (BBS Joint Venture) ประกอบไปด้วย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA, บริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS และบริษัท ซิโน-ไทย อ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัน (มหาชน) หรือ STEC  

ส่วนกลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ได้แก่ บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)), บริษัท บี.กริม.จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD, บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK และ บริษัท โอเรียนท์ ซัคเซส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด      

กลุ่ม Grand Consortium ประกอบไปด้วย บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) หรือ PF, บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น จำกัด (มหาชน) หรือ CNT, บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ในกลุ่ม บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV และ GMR Airport Limited จากอินเดีย

'ประธานซีพี' เผยทำเต็มที่ ขอให้ทุกคนภูมิใจ และรอฟังผลการพิจารณา

เว็บไซต์เครือเจริญโภคภัณฑ์ เผยแพร่ข้อความของนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ระบุว่า ขอบคุณทีมงานที่ได้ร่วมกันทำงานและทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ภายใต้ บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร รวมถึง การขอความเมตตาจากศาล เพื่อกลับสู่กระบวนการพิจารณาซึ่งถือเป็นการรักษาสิทธิ์

ทั้งนี้ การเตรียมการของทีมงานตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ต้องถือได้ว่า ทำอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ โดยใช้ทีมงานและทีปรึกษาที่มีคุณภาพระดับโลก ทำให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรที่ได้ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

"เนื่องจากปัจจุบัน กำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโดยละเอียดของกรรมการคัดเลือก จึงขอให้ทุกคนรอฟังผลการพิจารณาร่วมกัน และขอขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง" นายศุภชัย กล่าว

อ่านเพิ่มเติม